โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผู้ปกครองยุคใหม่ ลงทะเบียนตั้งแต่ 16 กันยายน 2565 เป็นต้นไป ต้องสมัคร รับเงินผ่านพร้อมเพย์ ลงทะเบียนพร้อมเพย์กับธนาคารที่เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารไว้ ด้วยเลขประจำตัวประชาชน เท่านั้น

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผู้ปกครองยุคใหม่ ลงทะเบียนตั้งแต่ 16 กันยายน 2565 เป็นต้นไป ต้องสมัคร รับเงินผ่านพร้อมเพย์ ลงทะเบียนพร้อมเพย์กับธนาคารที่เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารไว้ ด้วยเลขประจำตัวประชาชน เท่านั้น


Share: