ศูนย์ข้อมูลทางสังคมจังหวัดนราธิวาส

slide2
covid-19
covid 19
10CanDoIt
481592
banner-covid-mso
Illustrator_unXFe9XEjg
267054
PR_Banner_Covid_19_02-3
slide 123
Banner7 (1)
banner6
SocialWelfareBanner_WEB
banner mso3
2564
20yMSO
Promote_1300_65_03 (1)
Law2565
ethical_behavior (1)
Thang_Rath_Promote_Banner
สไลด์2
สไลด์1
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
นางสาวคอทรีหม๊ะ หะยีอารุณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส

ข่าว เด่น

 

 

ข่าว สาร

งานบริการด้าน กองทุน
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

รูปภาพ กิจกรรม

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

ผลงาน 2 ปี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์2021

Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

972927
Total Visitors
26
Visitors Today
1
Live visitors
972927
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส

 

 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น1 ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000

073 532 105-6 

  narathiwat@m-society.go.th

FB : @narathiwat.msociety

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial