ศูนย์ข้อมูลทางสังคมจังหวัดนราธิวาส

slide2
covid-19
covid 19
10CanDoIt
481592
banner-covid-mso
Illustrator_unXFe9XEjg
267054
PR_Banner_Covid_19_02-3
slide 123
Banner7 (1)
banner6
SocialWelfareBanner_WEB
banner mso3
2564
20yMSO
Promote_1300_65_03 (1)
Law2565
ethical_behavior (1)
Thang_Rath_Promote_Banner
สไลด์2
สไลด์1
20231228eb8679a8ee4dfb24d328b7dbac4c47bc155813
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
นางสาวคอทรีหม๊ะ หะยีอารุณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส

ข่าว เด่น

 

 

ข่าว สาร

งานบริการด้าน กองทุน
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

รูปภาพ กิจกรรม

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

ผลงาน 2 ปี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์2021

Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

1154238
Total Visitors
344
Visitors Today
1
Live visitors
1154238
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส

 

 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น1 ต.ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000

073 532 105-6 

  narathiwat@m-society.go.th

FB : @narathiwat.msociety

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial