อบต.ชวนปั่น ชวนเที่ยวเมืองมะนาลอ

ปั่นชมเมืองนราฯ สัมผัสบรรยากาศชายหาดและทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกัน วันอาทิตย์ ที่ 18 กันยายน 2565 เริ่มเวลา 06.00 น. ณ ลานสำนักงาน อบจ.นราธิวาส


Share: