รับสมัครผู้นำการอภิปรายทางวิชาการ (Discussion Facilitator)การประชุมผู้นำเยาวชน ประจำปี 2565

รับสมัครผู้นำการอภิปรายทางวิชาการ (Discussion Facilitator)การประชุมผู้นำเยาวชน ประจำปี 2565 (ออนไลน์)ภายใต้โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์วันนี้ – 27 กรกฎาคม 2565


Share: