รองปลัด พม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สวัสดิการ สป.พม.

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สวัสดิการ สป.พม. ณ​ ห้องประชุมชั้น 6 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Share: