มาตราฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยกระบวนการหลังทั้ง 7

มาตราฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยกระบวนการหลังทั้ง 7 ตาม มาตราฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563


Share: