ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09:30 น. ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดนราธิวาส โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส จัดประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ณ ห้องประชุมหลวงปริวรรตวรวิจิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส


Share: