ประกาศจังหวัดนราธิวาส

เรื่อง มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การปฏิบัติศาสนกิจและกิจกรรมในเดือนรอมาฎอนที่มัสยิด


Share: