งานวันคนพิการสากลจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2567

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567
งานวันคนพิการสากลจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2567
(United in action to resuce and achieve and achieve the SDGs for,with and by persons with dsabilities )
โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส ณ บริเวณอาคารกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาส ถ.ศูนย์ราชการ ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส
“รวมพลังเป็นหนึ่งเดียวเพื่อพลิกฟื้นและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับคนพิการ  เพื่อคนพิการ โดยคนพิการ”


Share:จังหวัดนราธิวาส โดย…สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส สตรีไทยที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป มีประวัติและผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์และยอมรับของบุคคลชุมชน และสังคมในภาพรวม สมัครคัดเลือกเป็น “สตรีไทยดีเด่น” ประจำปี 2567

จังหวัดนราธิวาส โดย…สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส สตรีไทยที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป มีประวัติและผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์และยอมรับของบุคคลชุมชน และสังคมในภาพรวม สมัครคัดเลือกเป็น “สตรีไทยดีเด่น” ประจำปี 2567


Share:สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ในการป้องกันการทุจริต

สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ในการป้องกันการทุจริต

  1. สปอต ตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริต 3 เรื่อง
  2. สปอต Motion การ์ตูน 10 ตอน
  3. ชีรีส์ ขบวนการใต้โต๊ะ 8 ตอน
  4. คลิปบุคคลต้นแบบ 20 เรื่อง
  5. มินิชีรีส์ Bangkok Dystopia 3 ตอน

Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial