ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อเด็ก เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเด็กดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อเด็ก เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเด็กดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial