แทนบัตร หรือ Mobile ID คืออะไร

ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยรูปแบบบัตรประชาชนอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์ดคลื่อนที่ ในชื่อ “แทนบัตร” หรือ Mobile ID เพื่อยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรมอะไรบ้าง


Share: