เปิดรับสมัคร โครงการฝึกงานกับ พม.

เปิดรับสมัคร โครงการฝึกงานกับ พม. ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาทุกสาขาวิชา พัฒนาทักษะผูู้บริหารพัฒนาสังคมคนรุ่นใหม่ “เรียนรู้จริง ปฏิบัติจริง ลงพื้นที่จริง”


Share: