รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประสงค์จะสรรหาบุคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด จำนวน 406 อัตรา ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 -23 กรกฎาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมงสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 659 6451


Share: