รมว.พม.พร้อมด้วยอธิบดีผส.ร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมสูงวัยคนไทยอายุยืน ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยนางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมสูงวัยคนไทยอายุยืน ครั้งที่ 4/2563 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ประธานคณะทำงาน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมกองทุนผู้สูงอายุ ชั้น 1 อาคารพิชเยนทรโยธิน ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ


Share: