มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีมอบเงินพระราชทานช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์อุทกภัย

วันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีมอบเงินพระราชทานช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์อุทกภัย พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต ทั้ง 2 ครอบครัว โดยมีนางสาวคอทรีหม๊ะ หะยีอารุณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมนี้ นางดาเรศ จิตรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทย และคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดนราธิวาส ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเงินพระราชทานช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์อุทกภัย ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส


Share: