มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดนราธิวาส

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดนราธิวาส รับเด็กกำพร้าที่ บิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่อุปการะเสียชีวิตจาก Covid-19 เป็นนักเรียนทุนพระราชทานฯ ให้มีโอกาสทางการศึกษาจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาสูงสุดตามความความสามารถ โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ


Share: