มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดส่งถุงยังชีพพระราชทานฯ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนเบื้องต้นแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จากเหตุการณ์อุทกภัย

วันที่ 10 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดส่งถุงยังชีพพระราชทานฯ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนเบื้องต้นแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จากเหตุการณ์อุทกภัย น้ำป่าไหลหลากและ น้ำล้นตลิ่ง ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2564 นางสาวคอทรีหม๊ะ หะยีอารุณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบถุงยังชีพพระราชทานฯ แก่นายอำเภอ มีดังนี้ นายอำเภอแว้ง นายอำเภอสุคิริน นายอำเภอศรีสาคร นายอำเภอจะแนะ นายอำเภอรือเสาะ นายอำเภอเจาะไอร้อง นายอำเภอสุไหงปาดี และนายอำเภอระแงะ ถุงยังชีพพระราชทานฯ จำนวน 4,000 ชุด อำเภอละ 500 ชุด ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี


Share: