พม.นราธิวาส ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

ส่งใจส่งความสุข ดื่มไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย ต้อนรับปีใหม่ 2566 พม.นราธิวาส ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 และหลังเทศกาลปีใหม่ ร่วมสร้างการรับรู้ เฝ้าระวัง ป้องกัน มิให้มีการซื้อ ขาย หรือจำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่เด็กและเยาวชน ห้ามจำหน่ายแอลกอฮอล์ให้แก่เด็ก


Share: