ประชุมชี้แจงโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยพร้อมมอบเช็คเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมฯ

วันที่ 11 มกราคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส ได้จัดประชุมชี้แจงโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยพร้อมมอบเช็คเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมฯ ให้กับ อปท.จำนวน 19 หลัง เป็นเงิน 427,500 บาท ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส โดยมีนางสาวคอทรีหม๊ะ หะยีอารุณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม


Share: