ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง เลื่อนการจัดสอบเพื่อเข้ารับการประเมินวันความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1

เรื่อง เลื่อนการจัดสอบเพื่อเข้ารับการประเมินวันความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์


Share: