ประกวดวาดภาพศิลปะเด็กใน 5 จังหวัดชายเเดนใต้ หัวข้อสำนึกรักเเผ่นดิน ภายใต้ การพัฒนาเด็กใน 5 จังหวัดชายเเดนใต้ ด้วยกิจกรรมศิลปะ


Share: