นายกรัฐมนตรีมอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

นายกรัฐมนตรีมอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”


Share: