ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบเสนอประวัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กดีเด่นฯ ประจำปี 2567

แบบเสนอประวัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กดีเด่นฯ ประจำปี 2567 ...
อ่านต่อ

ขอเชิญชวนเด็กส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “อัตลักษณ์ท้องถิ่น แผ่นดินเดียวกัน”

ขอเชิญชวนเด็กส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ "อัตลักษณ์ท้องถิ่น แผ่นดินเดียวกัน" โครงการส่ง ...
อ่านต่อ

พม.นราธิวาส โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ 2565

พม.นราธิวาส โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ 2565 ...
อ่านต่อ

หลักเกณฑ์การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566

หลักเกณฑ์การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 พร้อมแบบเสนอประวัติและผลงานข ...
อ่านต่อ

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือกา ...
อ่านต่อ
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial