ขอเชิญชวนเด็กส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “อัตลักษณ์ท้องถิ่น แผ่นดินเดียวกัน”

ขอเชิญชวนเด็กส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “อัตลักษณ์ท้องถิ่น แผ่นดินเดียวกัน” โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรม : แผ่นดินเดียวกัน


Share: