ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรม “หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง” รุ่นที่ 1

ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรม “หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง” รุ่นที่ 1 (CAREGIVERS OF OLDER PERSONS) ผ่านการรับรองหลักสูตรโดยกรมสนับสนุนบริการสูขภาพ


Share: