กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ขอเรียนเชิญท่านร่วมงานวันคนพิการสากลประจำปี 2564

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ขอเรียนเชิญท่านร่วมงานวันคนพิการสากลประจำปี 2564 และประชาสัมพันธ์เชิญชวนคนพิการ องค์กรคนพิการในพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมงานวันคนพิการสากลประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)


Share: