กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้จัดทำแอปพลิเคชัน “รวมช่าง”

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้จัดทำแอปพลิเคชัน “รวมช่าง” เพื่อให้บริการประชาชนจำนวน 3 สาขา ได้แก่ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างเครื่องปรับอากาศ และช่างประปาและสุขภัณฑ์


Share: