หน้าตัวอย่าง

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

รมว.พม.พร้อมด้วยอธิบดีผส.ร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมสูงวัยคนไทยอายุยืน ครั้งที่ 4/2563

ข่าว เด่น

รมว.พม.พร้อมด้วยอธิบดีผส.ร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมสูงวัยคนไทยอายุยืน ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยนางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมสูงวัยคนไทยอายุยืน ครั้งที่ 4/2563 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ประธานคณะทำงาน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมกองทุนผู้สูงอายุ ชั้น 1 อาคารพิชเยนทรโยธิน ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

อ่านต่อ

ข่าว สาร

ดูทั้งหมด

ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09:30 น. ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดนราธิวาส โดย …
อ่านต่อ
/ ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจและสังคมฐานรากให้พัฒนาก้าวไปตามแนวพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส

13.30 น. นางสาวคอทรีหม๊ะ หะยีอารุณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมคณะ …
อ่านต่อ
/ ข่าวกิจกรรม

ประชุมชี้แจงโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยพร้อมมอบเช็คเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมฯ

วันที่ 11 มกราคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส ได้จัดประชุมชี้แจงโครง …
อ่านต่อ
/ ข่าวกิจกรรม

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

งานบริการด้าน กองทุน
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

รูปภาพ กิจกรรม

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

23130
Total Visitors
3793
Visitors Today
30
Live visitors
23130
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส

 อ.ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ต.ลำภู
อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 96000

073 532 105-6

 narathiwat@m-society.go.th

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial